Wpisz brakujące liczby 21/9 równa się 7

Pobierz

Liczba, którą należy wstawić w puste okienko: 9 : 3 = 3.. Użytkownik 10 postów 5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 7.5.2016 (2:46) - przydatność: 16% - głosów: 13.. 7 = 21 P= L ≠ P nie jest Odp.. Zad.2 Rzucamy trzy razy monetą.Wpisz w luki brakujące liczby tak < aby wartość wyrażeń była równa liczbie w środku diagramu.. Jaką długość ma bok prostokąta prostopadły do boku o długości 24 cm, jeżeli obwód tego prostokąta wynosi 144cm?. Suma dwóch liczb ujemnych jest liczbą dodatnią., 4.. Są to ułamki, które nie są takie same lub nie są uproszczone, aby były takie same, na przykład 2/3, a 6/9 nie są frakcjami.. Liczba, którą należy wstawić w .7 $ 10 9 7 $ 10 8 8 Zapisz każdą z podanych liczb w notacji wykładniczej, a następnie połącz je linią w kolejności od najmniejszej do największej.. Opublikowano 14.05.2018 na ten temat Matematyka from Guest.. B− suma oczek jest równa co najmniej 7.. More Questions From This User See All.Uzupełnij brakujące pola: 2011-01-31 17:24:25; Uzupełnij brakujące wyrazy 2012-11-25 14:23:57; Uzupełnij brakujące liczby tak, by ułamki z każdej gwiazdy były równe ułamkowi znajującemu się w środku .. 16 2 64 8 32 8 88 8 40 5 72 8 64 16 88 11 24 3 56 8 56 7 72 9 24 8 28 7 80 10 16 8 8 1 8 16 START META 4.Kwadrat magiczny - kwadratowa tablica (), w której komórki wpisano liczby w ten sposób, że ich suma w każdym wierszu, w każdej kolumnie i w każdej przekątnej jest taka sama (tzw. suma magiczna).Czasem dodatkowo wymaga się, by elementy kwadratu magicznego nie powtarzały się i były dodatnimi liczbami naturalnymi [potrzebny przypis].Kwadrat, w którym suma liczb w każdym wierszu i .Z góry będę wdzięczna .∬ Zad.1 Rzucamy dwa razy kostką..

Wpisz brakujące liczby 2/5 razy równa się 2 całe .

2011-02-26 12:20:34; Uzupełnij brakujące zdania 2020-03-31 08:55:40; Uzupełnij brakujące informacje.. 2011-03-28 21:29:23Wpisz do tabeli brakujące liczby tak aby suma w rzędach poziomych pionowych i żółtych ukośnych była równa 1000 .. licznik Mam to zadanie na jutro !. Zadanie 21.. Najpierw obliczymy ile wynosi 4 x, a potem niewiadomą x. .. kwadrat i trójkąt równoboczny mają równe pola.. W przeciwieństwie do ułamków.. Proszę o pomoc !. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. - ( zadanie 1. ). Liczby rzeczywiste - wszystkie liczby , które odpowiadają punktom na osi liczbowej.. Rozwiązywanie równań z dwoma działaniami.. Zadanie 7.. W przybliżeniu 200 razy.. 4 Pod każdą liczbą zapisz jej dwukrotność: 4 8 16 32 64 128 .Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.. mianownik ?- ( zadanie 2.). Szybka nawigacja do zadania numer: 5 10 15 20 25 30 35 40 .Dany jest układ równań z niewiadomymi x i y: (2a-1)x-3y=4 ; ax+4y=b wykaż że jeśli ten układ jest nieoznaczony to 11a+3b+12=0 +5 pkt.. )-3*(-4 .Zastanówmy się jaka może być ostatnia cyfra liczby z prawej strony..

Wpisz brakujące liczby.

Wpisz brakujące liczby 7.2 : 0.9 = :9 = 0.5 :0.25 = : 25 = - - Pytania i odpowiedzi - Matematyka .. ReklamaJeszcze jeden przykład, aby zrozumieć, że 2/3 i 6/9 to również te same ułamki, ponieważ jeśli uprościmy 6/9 z tym samym numerem, okazuje się, że to 2/3.. Jaką miarę mają pozostałe kąty w równoległoboku, jeżeli jeden ma miarę 30°?Liczba, którą należy wstawić w puste okienko: 51 − 42 = 9. licznik ?- ( zadanie 3. ). Uzupełniamy: 72 : 8 = 9 = 3 ⋅ 3 = 9 .. (0-1) Monika poprawnie zaokrągliła liczbę 3465 do pełnych setek i otrzymała liczbę x, a Paweł2 odpowiedzi w tym temacie #1 wymaginowana wymaginowana.. Uzupełniamy: 6 ⋅ 7 = 42 = 51 − 9 = 42 Wynik działania po lewej stronie: 72 : 8 = 9.. Wynik działania po prawej stronie: 9 ⋅ 9 = 81.. Porównaj to z energią jaką miałby ten samochód poruszający się z prędkością 50 km/h.. Wypisz wyniki sprzyjające poniższym zdarzeniom.. Suma liczb przeciwnych jest zawsze równa zero., 2.. • Jeżeli masz kłopot z wpisaniem wzoru, naciśnij przycisk pomocy, aby zobaczyć przykłady.. Odpowiedzi.Kalkulator pozwoli obliczyć wartość podanego przez Ciebie wyrażenia.. Znajdź stosunek ich obwodów .Zadania z potęgowania i pierwiastkowania.. 4 x = 24.. Książki .. poruszającego się z prędkością 60 km/h.. 45 : 9: 5: 9: 6 · 4: 10 · 8: 5 · 6 · 6 · 3 · 4 Zapisz w okienkach, ile kratek mieści się w każdym prostokącie..

Wpisz brakujące liczby: 12 8 30 2 60 4 8 64 128 .

Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Ich różnica równa się 12.. C− suma oczek jest równa co najmniej 8.. Jak długo musiałbyś obliczać w pamięci iloczyn wszystkich liczb jednocyfrowych .. : x = 3 rozwiązaniem danego równania .Wpisz brakujące słowa.. Mamy zatema na zielono - figurę o największej liczbie kratek.. Wpisz brakujące liczby.. Zaznacz na planszy trasę od pola z napisem START do pola z napisem META, którą może pokonać ślimak.. przykład a).. Ich wartości do obliczenia będziesz podawać w formularzu, który pokaże się z prawej strony ekranu.. A− suma oczek jest równa co najwyżej 6.. • Zawsze możesz kliknąć w .1.. Wykorzystajmy poznane wcześniej sposoby rozwiązywania równań do rozwiązania równania.. Ślimak może przemieszczać się w pionie lub w poziomie jedynie po polach, na których są podane równe liczby, np. 32 8 = 28 7. mianownik, przykład b).. Możliwe odpowiedzi: 1.. Zaznacz zdanie prawdziwe.. Znajdź te liczby.. Suma dowolnej liczby dodatniej i dowolnej liczby ujemnej jest liczbą dodatnią., 3.. Wpisz do tabeli brakujące liczby tak aby suma w rzędach poziomych pionowych i żółtych ukośnych .Zadanie: wpisz brakujące liczby a 2 5 10 35 Rozwiązanie: a 2 5 4 10 14 35 24 60 40 100 b 4 7 12 21 28 49 40 70 52 91 c Zaliczaj.pl Jesteś niezalogowany Zaloguj się lub zarejestruj nowe konto.3..

OdpowiedzWpisz brakujące liczby 2/5 razy równa się 2 całe.

6 Połącz równe liczby.. Nie mam konta, chcę się .. Zaloguj się Zarejestruj się.. Wypisz pary zdarzeń przeciwnych.. Jeżeli jest to 60, to przedostatnia cyfra liczby z lewej strony jest równa 5 (bo ).. Połącz strzałkami każde działanie z poprawnym wynikiem.. Matematyka.. Najpierw musimy sprawdzić, ile ma wynosić suma w każdym rzędzie, kolumnie i na skos:200 + 450 + 100 Odpowiedź na zadanie z Elementarz odkrywców.. Ostatnia cyfra liczby z prawej strony musi być równa 6 lub 1.. We wzorze możesz używać zmiennych.. W przybliżeniu 2000 razy.. 7 0 5 9 4 8 6 1 13prędkości rozchodzenia się impulsu elektrycznego u roślin?. B. W przybliżeniu 20 razy.. Cyfra ta pomnożona przez 6 ma dać liczbę kończącą się na 6.. Pierwsze litery zostały podane.. Zadanie 2..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt