Wskaż środki stylistyczne i retoryczne zawarte w przemówieniu chodkiewicza

Pobierz

Plan przemówienia - schemat.. Pozytywny obraz wodza zawiera się także w utworze barokowego autora .Karola9213.. Stosowane w ramach elokucji - działu retoryki zajmującego się celowym i odpowiednim do myśli użyciem słów.. W języku polskim wyróżniamy bardzo dużo środków stylistycznych.. W wolnych chwilach przemierza urokliwe szlaki tatrzańskie .Rodzaje środków stylistycznych.. Ja wymienię tylko kilka z nich.. Zadanie.. Mówca zachowuje równowagę między myślą i uczuciem.. Miłośniczka kultury podhalańskiej.. Takeś odmienna i takeś pierychliwa.Mowa Chodkiewicza to dowód oratorskiego kunsztu Wacława Potockiego, autora Transakcji wojny chocimskiej.. Indywidualne.. Polega ona na naśladowaniu dźwięków za pomocą wyrazów.Środki stylistyczne.. Funkcja: wzbogacenie języka Przerzutnia - przerzucenie myśli z jednego wersu do drugiego.ŚRODKI RETORYCZNE.. Zjawiskiem językowym występującym we wszystkich językach jest ONOMATOPEJA.. Szkoła - zapytaj eksperta (830) Szkoła - zapytaj eksperta (830) Wszystkie (830) Język angielski (618) Język polski (0) Matematyka (0) .tonący okręt".. Pytania .. Mówca odwołuje się do etosu rycerskiego, religijności i patriotyzmu.. Powtórzenie Niewątpliwie pewne treści kilkukrotnie powtórzone, utrwalają się.. Z pewnością zwróci uwagę odbior-ców, pod warunkiem że nie jest po prostu błędem językowym.. Surowe zasady moralne oparte są na wierze, że za popełniony grzech grozi kara.Pytanie retoryczne służy wzmocnieniu uwagi odbiorcy, zdobyciu przez nadawcę aprobaty poprzez budowanie wspólnej płaszczyzny refleksji ze słuchaczem..

Wskaż środki stylistyczne i retoryczne.

W przemówieniu dominują argumenty odnoszące się do emocji słuchaczy, a także do ich poglądów.. poleca 81% 18315 głosów.. Tropy wiążą .Odszukaj w tekście świtezianka środki sltylistyczne następnie napisz jaką funkcje pełnią Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.. Autorem opracowania jest: Adrianna Strużyńska.. waclaw; .. Tylko w momentach uroczystych, jak np. w inwokacji czy zakończeniu poematu, oraz w przemowach bohaterów (np. mowa Chodkiewicza) podejmuje autor styl podniosły i wówczas popada w charakterystyczną dla epoki przesadę .Środki stylistyczne.. klasa 8 str22 zadanie 5sciaga.f2y.org - ściągi dla wszystkich: Środki stylistyczne zawarte w poezjiPlik Retoryczne środki stylistyczne.jpg na koncie użytkownika ulia.meow • folder Informacje na tablicę • Data dodania: 27 wrz 2014 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.. Mówca odwołuje się do etosu rycerskiego, religijności i patriotyzmu.Środki stylistyczne charakterystyczne dla poezji barokowej.. Przemówienie - wzorzec.. W świecie, w którym żyją bohaterowie utworu, istnieją pewne normy i zasady, za których przekroczenie grozi surowa kara.. Jako figura stylistyczna ożywia intonację wypowiedzi..

Środki stylistyczne: - ,,chłopiec piękny i młody".

EPITET - to tyle co określenie; określa cechę przedmiotu albo stosunek wypowiadającego do przedmiotu; występuje najczęściej w postaci przymiotników, rzadziej zaś w postaci imiesłowów, np.: "szklana równina".Muzeum interpretacja.. 3,576 wizyt.. Kontrast (antyteza) - zestawienie dwóch opozycyjnych .Środki stylistyczne zawarte w poezji | W języku polskim wyróżniamy bardzo dużo środków stylistycznych.. Służą także argumentacji, zwiększając funkcjonalność tekstu.. Środki stylistyczne i retoryczne zawarte w mowie Chodkiewicza: pokaż więcej.. Oceń to zadanie: Oceń to zadanie.. poleca 82 % .. Średnia: 4.33.. Wyróżnić możemy środki stylistyczne wyrażające się w warstwie językowej utworu, czyli środki fonetyczne oraz środki słowotwórcze oraz te, które nadają tekstowi oryginalnych, charakterystycznych cech za sprawą wykorzystania wyszukanego słownictwa, czyli środki leksykalne.Wskaz srodki stylistyczne z opisu bitwy w wojnie chocimskiej +2 głosów.. Nie gra fikcyjnej postaci, ale pozostaje sobą, z wewnętrznym zaangażowaniem przekazuje treść i swój stosunek do niej.Zobacz 2 odpowiedzi na zadanie: W fragmencie wiersza wskaż i nazwij środki stylistyczne ..

Pytanie retoryczne- odpowiedz zawarta jest w kontekście pytania.

Środki stylistyczne i retoryczne zawarte w mowie Chodkiewicza: pokaż więcej.. Oceń to zadanie: Oceń to zadanie.. Treść.. Tak było w przypadku młodego strzelca.. Stwórz ściągę .. Porównanie: "…Jako oliwka mała pod wysokim sadem (.). Tak ci się mej najmilszej Urszuli dostało .Retoryka to dział, w którym udostępniono podstawy retoryki: przemówienie (jak wygłaszać, jak napisać), mowa retoryczna (budowa, rodzaje), argumenty, figury retoryczne, styl retoryczny.. W tym celu : - znajdź w przemówieniu fragmenty wskazujące na logikę wypowiedzi - odpowiedz , co jest celem wypowiedzi filozofa - zapisz najważniejszy argument , który Sokrates przytacza w swoim wystąpieniu - wskaż w tekście Obrona Sokratesa środki stylistyczne , które służą nawiązaniu i utrzymaniu kontaktu ze słuchaczami .W przemówieniu ważne są również elementy pozawerbalne: sposób wejścia, rozpoczęcie, gest, ruch, mimika, zejście.. - wskaż w tekście Obrona Sokratesa środki stylistyczne, które służą nawiązaniu i utrzymaniu kontaktu ze słuchaczami (apostrofy, pytania retoryczne, wyrażenia potoczne).. Wskaż środki stylistyczne i retoryczne.. Średnia: 4.33.. Przemówienie, mowa retoryczna - mapa myśli.. Polega ona na naśladowaniu dźwięków za pomocą wyrazów.Wypowiedź podmiotu lirycznego jest dynamiczna, pojawiają się liczne środki stylistyczne.Porównanie- rodzaj figury stylistycznej polegający na skomponowaniu słów w celu uwydatnienia podobieństw..

Funkcja: nadaje podniosły styl Pytanie retoryczne - pytanie, które nie wymaga odpowiedzi.

Część ze scharakteryzowanych niżej środków można oczywiście spotkać także w utworach lirycznych innych epok, nie tylko baroku.. Po­et­ka przed­sta­wi­ła prze­mi­ja­nie na przy­kła­dzie wi­zy­ty w ty­tu­ło­wym mu­zeum .Środki retoryczne Inwersja To celowe naruszenie szyku zdania, przestawienie kolejności.. Wiersz Wi­sła­wy Szym­bor­skiej "Mu­zeum" do­ty­ka mo­ty­wu od za­wsze obec­ne­go w li­te­ra­tu­rze - nie­uchron­ne­go upły­wu cza­su.. Zadanie.. Można je podzielić na tropy i figury (figury słowne i figury myśli).. rherorrike techne - 'sztuka wymowy') - oratorstwo, krasomówstwo - teoria i sztuka pięknego, poprawnego oraz skutecznego mówienia.Świtezianka - analiza i interpretacja.. W przemówieniu dominują argumenty odnoszące się do emocji słuchaczy, a także do ich poglądów.. podac funkcje srodkow.. Drukuj.. Jedną z cech charakterystycznych poetyki barokowej jest bogactwo środków stylistycznych.. ocenę.. Zjawiskiem językowym występującym we wszystkich językach jest ONOMATOPEJA.. ῥητορική τέχνη, łac. rhetorica) - sztuka budowania artystycznej, perswazyjnej wypowiedzi ustnej lub pisemnej, nauka o niej, refleksja teoretyczna, jak również wiedza o komunikacji słownej, obrazowej i zachowawczej pomiędzy autorem wypowiedzi a jej odbiorcami.W starożytności retoryka była nie tylko specjalną dziedziną nauki i sztuki, ale także ideałem .Przeanalizuj sposób , w jaki broni się Sokrates .. Na koniec wpisz przykłady środków stylistycznych wskazanych w karcie pracy.). Antyteza- przeciwstawienie - służy skontrastowaniu problemu, ukazanie tematu z odmiennej strony np. " trudno zrozumie co się w ciebie wlewa.. Może też pełnić funkcję .W tym celu: - znajdź w przemówieniu fragmenty wskazujące na logikę wypowiedzi - odpowiedz, co jest cel em wypowiedzi filozofa.. Może podkreślać punkt widzenia osoby mówiącej, w formie aporii wyrażać jej powątpiewanie.. 5 Zadanie.. Ważne, by nie zanudzić nad-mierną ilością powtórzeń!Najbardziej znanym fragmentem eposu Wacława Potockiego pt. "Wojna chocimska" jest niewątpliwie mowa przywódcy Chodkiewicza, w której przejawiają się ogromne zdolności oratorskie mówcy i wodza.. ,,mokry jaskier" (epitet), .. przygotuj opis rzeźby zamieszczonej przy tekście w wypowiedzi wykorzystaj informacje zawarte w podpisie dzieła ma .Środki stylistyczne zawarte w poezji 29 czerwca 2021 0 Przez admin .. 5 Zadanie.. Miłośniczka kultury podhalańskiej.. Funkcja: ironia Inwersja - szyk przestawny.. Epitety: "oliwka mała", "wysokim sadem", "macierzyńskim śladem", "ostre ciernie", wyrażają uczucia ojca - miłość do małego, bezbronnego dziecka.. Poeta umiejętnie stosuje różnorodne środki retoryczne.. Historia informuje nas o zasługach hetmana Jana Karola Chodkiewicza.. Retoryka Retoryka (od.. Filmy Komentarze.. Ja wymienię tylko kilka z nich.. rhetorike 'sztuka przekonywania, wymowy'.. Indywidualne.. Przemówienie - jak mówić .Środki stylistyczne i ich funkcje.. W utworze występuje wiele środków stylistycznych.. Ten temat nie wymaga wysyłania pracy domowej na..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt