Walka o granice wschodnią scenariusz lekcji

Pobierz

Nie jest to problemem pod warunkiem, że świadomie podejmujemy decyzje w kwestii przekazywania informacji o sobie.. Zamach majowy i .- Wskaż na mapie granicę północną, zachodnią i południową Polski po I wojnie światowej.. Jego zadaniem jest budowanie kompetencji ucznia w zakresie odczytywania sensów metaforycznych utworu oraz wypowiadania sądów uogólniających.3.. CELE LEKCJI: Po lekcji uczeń: - zna przyczyny wybuchu wojny .Proszę o zapisywanie tematów, dat, celów lekcji oraz notatek w zeszycie lekcyjnym i wykonywania kolejno czynności wskazanych w każdym zamieszczanym scenariuszu.. Walki o granicę wschodnią; Walki o granicę wschodnią - notatka ; Temat 3.. Wskazuje na następstwa klęski wojennej Niemiec i Austro-Węgier oraz rewolucji w Rosji dla Polaków i sąsiednich narodów.. Najważniejszą przyczyną różnic były poglądy polityczne ich twórców - Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego.Zapisz temat lekcji i datę do zeszytu Temat: Walka o granicę wschodnią 2.. 2.Witam Was na kolejnej lekcji historii!. Powstanie wielkopolskie .. Blogi prowadzone na notatkizlekcji.pl tworzone są przez nauczycieli oraz lektorów i zawierają treści zgodne z programami nauczania na różnych poziomach i szczeblach edukacji.WALKI O GRANICĘ WSCHODNIĄ - NOTATKA _____ 1.. Scenariusz lekcji "Walki o granicę wschodnią", plik: scenariusz-lekcji-walki-o-granice-wschodnia.doc (application/msword) Zrozumieć przeszłość ZRScenariusz lekcji "Walki o granicę wschodnią" - karta pracy, plik: scenariusz-lekcji-walki-o-granice-wschodnia-karta-pracy.doc (application/msword) Zrozumieć przeszłość ZRNotatki z lekcji to narzędzie edukacyjne składające się wszechstronnego generatora testów, bloga, prezentacji, wykładów, ćwiczeń i gier, panelu statystyk wejść, dziennika on-line ze statystykami wyników..

Walka o granicę wschodnią.

Przypominam o przysyłaniu fotografii Waszych notatek i ćwiczeń.. Pobieraj materiały i pomoce dydaktyczne z Klubu Nauczyciela Uczę.pl!#matura #historia #powtórka Dziękuję za wsparcie na platformie PATRONITE - Katarzynie J. Jeśli chcesz dołączyć do grona patronów: online dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Sztumie na czas kwarantanny 2020.Scenariusz lekcji: 100 lat temu w Wielkopolsce.. Temat : WALKA O GRANICĘ WSCHODNIĄ * zapiszcie wraz z datą * zapiszcie zagadnienia 1.. Rządy parlamentarne; Rządy parlamentarne - notatka; Temat 5.. Zapoznaj się z tematem lekcji w podręczniku na stronach 222 - 227WALKA O GRANICĘ WSCHODNIĄ PO I WOJNIE ŚWIATOWEJ _____ 1.. Mają one Wam pomóc, ale nie zwalniają z obowiązku notowania czy czytania podręcznika.. Walki o zachodnia i południową granicę.. 1918 - 1922 &]\QQLNLNV]WDâWXM FHSROVNLHJUDQLFH SR,ZRMQLHSZLDWRZHM .. w Galicji Wschodniej walki z wojskami =DFKRGQLRXNUDL VNLHM Republiki Ludowej.Walka o Śląsk Cieszyński - 23 stycznia 1919 r. wojska czeskie zajęły teren Śląska Cieszyńskiego; brak zaangażowania Polski, która w tym czasie prowadziła walki o granicę wschodnią; planowano plebiscyt, ale polska delegacja została zmuszona na konferencji w Spa w lipcu 1920 r. do rezygnacji z plebiscytu i zgodziła się na .TEMAT: WOJNA O POLSKĘ I EUROPĘ..

Walka o granice państwa polskiego na Uczę.pl.

J ako wprowadzenie do lekcji nauczyciel wygłasza krótki wykład o konsekwencjach końca pierwszej wojny światowej dla regionu.. Koncepcje dotyczące kształtu granicy paostwa polskiego koncepcja federacyjna Józefa Piłsudskiego: o granica wschodnia - zakładała utworzenie przy pomocy Polski systemu paostw narodowych: Litwy, Białorusi i Ukrainy, stanowiących przedmurze przeciw Rosji.. II Rzeczpospolita lekcja powtórzeniowa Tematy: 1.. - Materiały edukacyjne - Autor: Beata Buchwald Etap edukacyjny: szkoła podstawowa, klasy 7, 8 Czas trwania zajęć: 1 godzina lekcyjnaZwróć uwagę uczestników na fakt, że nie wszyscy określamy w ten sam sposób granice naszej prywatności.. Żądania polskie przestawione przez Komitet Narodowy Polski w sprawie polskiej granicy zachodniej.. Cele lekcji:12 Walka o kształt granicy zachodniej.. Koncepcja granicy wschodniej 2.. Walka o polskie granice - karta zadań do mapy konturowej (zad.. 1 Cele lekcji: Uczeń: − omawia koncepcje polskiej granicy wschodniej − omawia przebieg Bitwy Warszawskiej i jej skutki − wymienia postanowienia pokoju ryskiego − przedstawia, w jaki sposób Polska przyłączyła ziemię wileńską 2.. Odrodzenie Rzeczypospolitej.. Bardziej szczegółowoTemat: Jakie czynniki zadecydowały o ich ustaleniu - Jakie były warunki pokoju zawartego między Rosją Radziecką a Niemcami w Brześciu Litewskim (3 III 1917)?.

Zamieściłam tu krótkie notatki z lekcji.

Zapoznaj się z tematem lekcji w podręczniku na stronach 222 - 227 3.. WALKA O GRANICE II RZECZPOSPOLITEJ.. Te same żądania zostały przedstawione w Reichstagu 25.10.1918 r. przez Wojciecha Korfantego, co wywołało gwałtowany sprzeciw niemieckich posłów.Temat: Walka o granice II Rzeczypospolitej.. WALKI O ZACHODNIĄ I POŁUDNIOWĄ GRANICĘ _____ 1.. Walka o granicę wschodnią.. Obejrzyj materiał filmowy .. • przyczyny i przebieg konfliktów o granice z Ukraińcami i Litwinami,test > Walki o granicę wschodnią Ważne pojęcia: Idea inkorporacji - propagowana przez Romana Dmowskiego, zakładała włączenie ziem na zasadzie narodowej (Polska dla Polaków); na przyłączanych ziemiach ludność niepolska powinna być w mniejszości, aby łatwo ją było zasymilować z ludnością polskąTemat 2.. Zapoznanie uczniów z celami nowej lekcji połączone z zapisem w zeszycie tematu lekcji.Scenariusz lekcji "Walka o zachodnią i południową granicę", plik: scenariusz-lekcji-walka-o-zachodnia-i-poludniowa-granice.doc (application/msword) Poznać przeszłość..

Część wprowadzająca.Historia - notatki z lekcji.

Zapisz temat lekcji i datę do zeszytu Temat: Walka o granicę wschodnią 2.. Niektórzy z Was mają duże zaległości, a czasu coraz mniej!. Rządy parlamentarne.. .Drogi Uczniu!. Konflikt polsko- ukraiński- "Orlęta Lwowskie" 3.Walka o granice po I wojnie Światowej Polsko-ukraiński konflikt o Lwów i Galicję Wschodnią rozgrzał na tydzień przed powstaniem rządu lubelskiego.. Walka o zachodnią i południową granicę; Walka o granicę zachodnią i południową - notatka.. Górny Śląsk.. Dlatego warto notować.Scenariusz lekcji dla klasy III LO poświęcony metaforyce powieści "Granica" Z. Nałkowskiej.. Po zapisaniu lekcji i celów można wydrukować i wkleić notatkę , lub ją zapisać.. Stare Liceum .. W okresie rozpadania się monarchii austro-węgierskiej, z inicjatywy posłów ukraińskich w parlamencie wiedeńskim, powstała we Lwowie 18 października 1918 r.Scenariusz do lekcji 38.. Proszę pamiętać, że obowiązuje Was zarówno treść podręcznika jak i treści przekazywane przez nauczyciela podczas lekcji.. ZAGADNIENIA: - dwie koncepcje granic odrodzonej Polski; - wojna polsko-bolszewicka ; - "bunt" gen. L. Żeligowskiego i zajęcie Wileńszczyzny; - traktat ryski 1921 r.; - problem Górnego Śląska, Warmii i Mazur; - kwestia Śląska Cieszyńskiego.. Musimy jednak pamiętać o potencjalnych niebezpieczeństwach związanych z naszymi działaniami.. dom) Temat 4..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt