Zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika dotyczy wyłącznie

Pobierz

Prezydent proponuje ponadto skrócenie terminu przedawnienia, odstąpienie od zasady wymierzania kary za drobne przewinienia i zniesienie obligatoryjnej zasady korekty kosztów.Zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika będzie miała zastosowanie także wobec płatników - wyjaśnia minister finansów w interpretacji ogólnej dotyczącej obowiązującej .Zgodnie z nowelizacją Ordynacji podatkowej, która weszła w życie 1 stycznia br. niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika.. Niektórzy mówią o rewolucji.. zasada ta odniesiona została do wątpliwości co do treści normy prawnej .Zapowiedziane na wrzesień referendum ma rozstrzygnąć m.in. o wprowadzeniu klauzuli rozstrzygania wątpliwości prawnych na korzyść podatnika (z łac. in dubio pro tributario).Stosowanie zasady rozstrzygania wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika.. Inni bardziej sceptycznie podchodzą do nowych przepisów.. Interpretacja ogólna Sygnatura PK4.8022.44.2015 Ministra Finansów, data 2015.12.29 Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.A więc podatnik (czy inny podmiot zainteresowany) będzie uzyskiwał decyzję dotyczącej niejasności prawa.. Zasada prawa podatkowego "Praca nie tylko wypełnia lukę w polskiej literaturze dotyczącej systemu prawa podatkowego, ale jest oryginalną próbą krystalizacji jednego z ogólnych założeń, jakie powinno przyświecać interpretacji prawa podatkowego.Zasady wskazane przez B. Brzezińskiego i W.Nykiela, zostaną przedstawione jako konkretyzujące zasadę rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika (in dubio pro tributario), odnoszącą się do sfery wykładni prawa podatkowego, oraz zasadę pewności prawa podatkowego, związaną w analizowanym aspekcie z czasowym obowiązywaniem norm .Zasada rozstrzygania niejasnych przepisów na korzyść obejmuje też płatnika 2016-01-06 Minister Finansów opublikował interpretację ogólną, jak służby skarbowe powinny rozumieć wprowadzoną do Ordynacji podatkowej zasadę rozstrzygania niejasności w przepisach na korzyść podatnika.Dotyczy ona wprowadzenia do systemu prawa podatkowego jasnego zapisu nakazującego rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatników..

Taka zasada znalazła się w przyjętej w piątek przez Sejm nowelizacji Ordynacji podatkowej.

Zasada ta została wprowadzona w art. 2a znowelizowanej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U.. Jest to fundament ogólnej zasadyZ dniem 1 stycznia 2016 r. weszły w życie przepisy wprowadzające wprost w ustawie zasadę rozstrzygania wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika (tzw. zasada in dubio pro tributario).. "jakkolwiek zasada in dubio pro tributario zyskała rangę ustawową dopiero od dnia 1 stycznia 2016 r. poprzez wprowadzenie do Ordynacji podatkowej art. 2a, w myśl którego, niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika, tym nie mniej zauważyć trzeba, że w .Zasada rozstrzygania na korzyść podatnika - zgodnie z literalnym brzmieniem art. 2a Ordynacji podatkowej - dotyczy wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego.. Od dnia 1 stycznia 2016 r. zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika została formalnie wprowadzona do polskiego prawa podatkowego.W obu przepisach sformułowana została zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść strony.. Jako że ustawa nakazuje rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika, to należy uznać, że korzyścią jest "optymalne dla niego rozwiązanie prawne spośród tych, które zarysowały się w trakcie wykładni przepisu.Wprowadzenie zasady rozstrzygania w razie wątpliwości na korzyść podatnika - to jedna z propozycji Kancelarii Prezydenta RP zmian w ustawie Ordynacja podatkowa..

Wśród wątpiących jest Marek Siudaj z Tax Care, który przypomina, że ta zasada już istnieje w polskim prawie.

Tymczasem jak wynika z danych zebranych przez firmę doradczo - audytorską Grant Thornton, w 2016 r. wydanych zostało ponad 33 tys .Zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika będzie miała zastosowanie także wobec płatników - wyjaśnia minister finansów w interpretacji ogólnej dotyczącej obowiązującej od 1 stycznia 2016 r. w Ordynacji podatkowej zasady "in dubio pro tributario".Wątpliwości rozstrzygane będą na korzyść podatników.. Ma ona na celu zapewnienie gwarancji podatnikowi, że nie poniesie on negatywnych skutków niejasnej czy nieprecyzyjnej legislacji.. Zasada prawa podatkowegoautorstwaAdam Mariański ️ Zamów online w Księgarni Medycznej PZWLA.Kotowski, O micie klauzuli rozstrzygania wątpliwości na korzyśc podatnika [w:] Dziennik Gazeta Prawa, Prawnik, z dnia 22.05.2015 r.Prezydent RP Bronisław Komorowski zamierza - za zgodą Senatu - zarządzić ogólnopolskie referendum, w którym Polacy mieliby odpowiedzieć m. in..

na pytanie dotyczące wprowadzenia zasady rozstrzygania wątpliwości podatkowych na korzyść podatnika.Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika nie działa?

Nr 137, poz. 926 ze zm. - dalej .Zgodnie z zasadą prowadzenia postępowania podatkowego w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych powinno ono być postępowaniem starannym i merytorycznie poprawnym, w którym traktuje się równo interesy Strony i Skarbu Państwa, a wątpliwości zgodnie z zasadą "in dubio pro tributario" rozstrzyga się na korzyść podatnika.Zgodnie z zasadą prowadzenia postępowania podatkowego w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych powinno ono być postępowaniem starannym i merytorycznie poprawnym, w którym traktuje się równo interesy Strony i Skarbu Państwa, a wątpliwości zgodnie z zasadą "in dubio pro tributario" rozstrzyga się na korzyść podatnika.wątpliwości na korzyść podatnika (in dubio pro tributario)..

Łacińska paremia in dubio pro tributario w tłumaczeniu na język polski oznacza dosłownie "w razie wątpliwości, na korzyść podatnika".

Wynika to z dodanego art. 2a Ordynacji.Zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika - in dubio pro tributario 5 Rozdział 1 Zasada in dubio pro tributario - uwagi ogólne Na czym polega ta zasada?.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt