Opis bibliograficzny książki

Pobierz

Wprowadzenie 1.1.. Podtytuł, odpowiedzialność drugorzędna (redaktor w pracy zbiorowej; autor opracowania, przekładu, oznaczenie wydania (wyd.. Występują różne stopnie szczegółowości opisu w zależności od jego przeznaczenia.. • W przypadku niepodanego w książce roku wydania, piszemy symbol: [bdw] (skrót od: brak daty wydania).W opisach bibliograficznych kursywa tylko dla tytułów książek i artykułów, reszta zwykłym pismem, bez wytłuszczeń (tu stosowane są jedynie dla wyróżnienia).. Numeryczny styl cytowania Część II 2.. Opis bibliograficzny to wzór, według którego powinno opisywać się książki, publikacje, fragmenty dzieł, filmy, ryciny i inne elementy prezentacji maturalnej.. Opis jednego tekstu z wyboru prac 1 autora, np. ze zbioru artykułów, opowiadań czy wierszy.. Opis bibliograficzny artykułu z książki, czasopisma lub gazety przedstawia się następująco: 1.. Podstawowe dane pobiera się z głównej strony .I.. Tytuł kursywą.. danego tematu], jest troszkę nadęte.. W opisie wymienia się cechy formalne danej publikacji.. Ciąg pojedynczego wpisu trzeba zacząć od lewego marginesu,Opis bibliograficzny książki (wydawnictwa zwartego) Autor (nazwisko, inicjał imienia), Tytuł.. "Przewodnik Bibliograficzny" ukazuje się w cyklu tygodniowym (52 numery w roku).. W tym tradycyjnym typie edycji, na którym się tu wzoruję, przypis znajdzie się standardowo u dołu strony, a pełne opisy .Tego rodzaju uzupełnienia powinny zawierać informacje o autorze książki, tytule (przytoczonym w wersji oryginalnej lub transkrybowanej), tłumaczu, redaktorze, wydawnictwie, miejscu i dacie wydania..

Opis bibliograficzny.

Pamiętaj, by pisać w ciągu - od marginesu do marginesu!Nie sprzed stu lat.. Tytuł artykułu.. Łódź, PRO-media CD 1998 [opis fragmentu elektronicznej książki] Kopaliński Władysław, Wielki multimedialny słownik Władysława .Opis bibliograficzny rozdziału w książce Elementy opisu bibliograficznego fragmentu publikacji.. Wydanie.. 3 zm.), miejsce wydania: nazwa wydawnictwa, rok wydania, numer znormalizowany ISBN (tylko przy opisie książki jako całości!. Co do wydawnictwa to też są zdania podzielone.Pozycje bibliograficzne powinny być wstawione bez numerowania, oddzielone tabulatorem oraz umieszczone w kolejności alfabetycznej zaczynając od nazwiska autora.. Po trzecie, data napisania artykułu.. Cała książka - Zaczynamy od nazwiska autora, inicjały (rok).. Podtytuł , odpowiedzialność drugorzędna (redaktor w pracy zbiorowej; autor opracowania, przekładu, oznaczenie wydania (wyd.. Dowolny Podręcznik Szkolny 2.. Informacja i dokumentacja.Opisy bibliograficzne dotyczące dokumentów elektronicznych [opis elektronicznej książki] Kopaliński Władysław, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD-ROM]..

Nadal możnaOpis bibliograficzny artykułu z książki .

W celu oszczędzenia miejsca wymagają skracania opisu do niezbędnego minimum.Każdą nową pracę zaczynamy bez wcięcia wyrównanie do lewego marginesu, a kolejne wiersze danego adresu bibliograficznego powinny być zapisane z wcięciem 5 spacji.. - zastępuje dane bibliograficzne podane w przypisie bezpośrednio poprzedzającym loc.cit./l.c.. Warszawa: Czytelnik, 2003.. Zazwyczaj do wydruku: bibliografia - 12 Times New Roman, można zmniejszyć odstęp między wierszami do 1.. • Poszczególne człony opisu oddzielamy od siebie przecinkami.. 3 zm.), (nazwa wydawnictwa), miejsce i rok wydania, Numer znormalizowany ISBN (tylkocałości książki, informację o tłumaczu dajemy po tytule całości, jeśli natomiast każda część była przekładana przez inną osobę, dane tłumacza podajemy po tytule części, którą tłumaczył.. Kiedy i po co cytujemy 1.2.. (loco citato) = miejsce cytowane - zastępuje dane bibliograficzne: tytuł, podtytuł, adres wydawniczy dokumentu już raz opisanego we wcześniejszym przypisiePodstawowa różnica pomiędzy opisem bibliograficznym a przypisem bibliograficznym polega na tym, że w przypisie nie zaczynamy od nazwiska autora lecz od jego imienia - a dokładnie od inicjału imienia.. • Tytuły tekstów zapisujemy pismem pochyłym-kursywą i wielką literą..

Cz. 1, Opis bibliograficzny Marii Lenartowicz (wyd.

(rok).Opisy bibliograficzne dla numerycznego stylu cytowania w tekście KRÓTKI PORADNIK Część I 1.. Książki.. Zasady ogólne 2.1.. Opis bibliograficzny książki (jeden do trzech autorów) Haynes, J. (2005).. Książki (Zmiana A1) zmienia w kilku miejscach (w strefie wydania, strefie adresu wydawniczego i w strefie serii) zasady określone normą PN-N-01152-1:1982.. Od 2009 r. zeszyty ogłaszane są w formie plików PDF.. Do końca 2009 r. zeszyty "PB" ogłaszane były drukiem.. Miejsce wydania: Wydawca, rok wydania.. Po drugie, nie zawiera dodatkowych (opcjonalnych) elementów w opisie.. Sprawdzenia, jaką postać powinien posiadać poprawny opis bibliograficzny dla konkretnego typu dokumentu, na przykład dla książki, artykułu z czasopisma,.opis bibliograficzny ksiĄŻki Nazwisko Imię autora, Tytuł, Wydanie, Miejsce wydania, Wydawca, rok wydania, numer ISBN.. Po pierwsze jest krótszy.. Książka pod redakcją - Nazwisko autora (red.).. Ulubiona książka (jeśli mogę prosić to zmierzch lub jego serie) Przykład opisu biblograficznego: Grimal P., Słownik Mitologi Greckiej, Wrocław 1990.Opis bibliograficzny - charakterystyka pozwalająca jednoznacznie określić dany dokument.. Opis bibliograficzny książki (wydawnictwa zwartego) Autor (nazwisko, inicjał imienia), Tytuł.. Opis bibliograficzny zasadniczy (rejestracyjny) zawiera główne cechy wydawnicze, zawarte w tytulaturze.Książki wydane przed rokiem 1801 powinny być opisane według reguł dla dzieł współczesnych..

Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej.

Opis bibliograficzny.. Występują różne stopnie szczegółowości opisu w zależności od jego przeznaczenia.. Dobór i selekcja materiałuOpis bibliograficzny - charakterystyka pozwalająca jednoznacznie określić dany dokument.. W opisie wymienia się cechy formalne danej publikacji.. nazwisko autora (autorów) fragmentu, inicjał imienia (imion), tytuł fragmentu, przyimek "W:", nazwisko autora (autorów) lub redaktora (redaktorów) dzieła głównego, tytuł dzieła głównego, miejsce wydania, wydawnictwo, rok wydania,Tego rodzaju skrótowe zapisy z użyciem zaimków wskazujących stosuje się w opisach bibliograficznych niesamoistnych części publikacji, które występują w pracy jednego autora (np. opis bibliograficzny określonego rozdziału z danej książki).. Tylko jeżeli jest to wydanie pierwsze lub nie ma informacji, które to jest wydanie - ten element opisu pomijamy.w przypisach i opisach bibliograficznych ibid./ib.. Cambridge: Polity Książka (więcej niż trzech .Gdy chcemy zamienić opis bibliograficzny na przypis, podajemy nie ogólną liczbę stron czy kart w przytaczanym dokumencie, lecz stronę, na której znajdowała się informacja.. Opis bibliograficzny zasadniczy rejestracyjny zawiera główne cechy wydawnicze, zawarte w tytulaturze.. Wersja 1.0.3.16.. Zasady sporządzania przypisów bibliograficznych ustala norma PN-ISO 690:2012.. Miejsce wydania: Wydawnictwo.. Wszystkie opisy ogłoszone w bieżącej bibliografii narodowej dostępne są w katalogu Biblioteki Narodowej.. Elementy opisu: Nazwisko i imię autora: Tytuł.. 2 , 1987) oraz wewnętrznymi ustaleniami międzyMożesz sporządżić opis bibliograficzny podanych książek?. Ponadto ważne jest, aby opis bibliograficzny, przytaczany w pracy po raz pierwszy, był pełny, natomiast w dalszej części - skrócony.OPIS BIBLIOGRAFICZNY KSIĄŻKI.. WZÓR:Opis bibliograficzny książki: Nazwisko i imię autora w mianowniku, tytuł pisany kursywą, miejsce wydania, rok .. Przykład: Kapuściński Ryszard: Heban.. ISBN został wprowadzony w nowej normie zdaje się że w 2005 r. Bibliotekarze używają owego numeru w opisie bibliograficznym, ale podawanie go w wyborze literatury [trudno bibliografią nazwać kilka pozycji dot.. Opis bibliograficzny powinien zawierać wszystkie dane niezbędne do odnalezienia cytowanej pozycji..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt