Sprawozdania gus 2022 logowanie

Pobierz

Po tej dacie zostanie zamknięty.. Do 31 stycznia 2022 r. CKP funkcjonuje wyłącznie jak archiwum.. Portal Sprawozdawczy -wejście do systemu.. Do sprawozdań jednostkowych sporządzanych za wcześniejsze niż wyżej wymienione okresy sprawozdawcze, należy stosować formę określoną przez zarząd jednostki samorządu .Zakres zmian wprowadzanych do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) odnosi się wyłącznie do klasy PKD 93.29 Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna i dotyczy podziału klasy PKD 93.29, na poziomie krajowym klasyfikacji, na dwie podklasy: 93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji .1 day agoSprawozdania budżetowe za I kwartał 2022 ; Opinie o budżecie.. zm.), w temacie badawczym 1.26.10 "Mieszkania, infrastruktura komunalna".. ID.Jan 3, 2022Logowanie Wpisz swój identyfikator i hasło dostępu do Portalu Sprawozdawczego.. W polu Login należy podać 10-cyfrowy numer KRS organizacji.. Uchwała Nr XXXIII.95.2020 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 31 grudnia 2020 r.System automatycznie przeniesie użytkownika bezpośrednio do okna logowania do bazy sprawozdań organizacji pożytku publicznego.. Lista aktualnych obowiązków sprawozdawczych jest także dostępna po zalogowaniu się na PS.. Pamiętaj, że dla systemu ma znaczenie, czy wpisujesz małe, czy też wielkie litery (sprawdź, czy nie masz włączonej funkcji Caps Lock na klawiaturze).Sprawozdanie o warunkach pracy Z-10 będzie udostępnione uczestniczącym w badaniu jednostkom na liście obowiązków sprawozdawczych na Portalu Sprawozdawczym GUS od 1 lutego 2022 r. W przypadku pytań związanych z wypełnieniem sprawozdania zapraszamy do skorzystania z wyszukiwarki osób do kontaktu zamieszczonej na stronie GUS: Sprawozdawczy..

W przypadku powtarzających się problemów z logowaniem skontaktuj się z administratorem.

Wybrane sprawozdania można wypełniać również w trybie off-line .Objaśnienia do formularza Z-03; Nazwa badania: Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach Symbol formularza: Z-03 Symbol badania: 12889 Nazwa formularza: Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach za okres od początku roku do końca 1, 2 i 3 kwartału Częstotliwość: kwartalne 1-3 Termin badania: Przekazać w terminie do 11 dnia kalendarzowego następnego miesiąca po I, II, III kwartaleO obowiązku złożenia sprawozdania jednostka zostanie poinformowana listem wysyłanym na adres e-mail podany przy zakładaniu konta na Portalu Sprawozdawczym GUS (PS).. Pamiętaj, że dla systemu ma znaczenie, czy wpisujesz małe, czy też wielkie litery (sprawdź, czy nie masz włączonej funkcji Caps Lock na klawiaturze).Logowanie Wpisz swoje tymczasowe dane uwierzytelniające - identyfikator i hasło dostępu.. Logowanie.. Lista aktualnych obowiązków sprawozdawczych jest także dostępna po zalogowaniu się na PS.. i zapisać je we własnych zasobach.Logowanie do panelu Mój Gov Strona główna gov.pl; Rada Ministrów .. Rb-30S i Rb-50 za IV kwartały 2022 r. i rocznych sprawozdań Rb-27S i Rb-28S za rok 2022.. Wpisz swój identyfikator i hasło dostępu do Portalu Sprawozdawczego.. Pamiętaj, że dla systemu ma znaczenie, czy wpisujesz małe, czy też wielkie litery (sprawdź, czy nie masz włączonej funkcji Caps Lock na klawiaturze)..

Więcej informacji na stronie GUS: "Informacja o obowiązkach sprawozdawczych ...Zalogowanie się w Portalu Sprawozdawczym GUS jest możliwe poprzez aktywowane wcześniej konto.

2.W Portalu są udostępnione aplikacje, umożliwiające wypełnienie formularza on-line.. Obowiązek przekazania do GUS danych jednostkowych przez podmioty został określony w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 września 2020 r. w sprawie Programu badań statystycznych .Logowanie do panelu Mój Gov Strona główna gov.pl; Rada Ministrów Kancelaria Premiera .. o specjalistach pracujących w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej MSWiA 02 _MSWiA-30 _2022.docx 0.04MB MSWiA-32 Sprawozdanie z działalności ambulatoryjnej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej MSWiA 03 _MSWiA-32 .Uprawnienia do modułu Sprawozdawczość GUS Opis ról pozwalający na dostęp do sprawozdań GUS znajdziesz w poniższym zestawieniu: Uprawnienia (aktualizacja pliku: 26.02.2021)Obowiązek przekazania do GUS danych jednostkowych przez podmioty został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 września 2020 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021 (Dz. U. poz. 2062, z późn.. Po zalogowaniu mogą Państwo przeglądać wersje archiwalne sprawozdań lub korzystając z funkcji drukuj utworzyć pliki pdf..

sprawozdań (w tym elektronicznych), np. obowiązujące terminy, podstawy prawne zasady sporządzania sprawozdań lista osób do kontaktuDzięki nim mogą Państwo jedynie zalogować się do CKP i przeglądać sprawozdania archiwalne.

Uchwała Nr 8/2022 VI Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 20 stycznia 2022 roku; Sprawozdania finansowe; Rok 2021.. Budżet i zmiany.. Badanie - Międzynarodowe łańcuchy dostaw i sourcing międzynarodowy w latach 2018-2020.. Bazy danych.Informacje z dnia: 10 Czerwiec 2022: 11: 12: 13: Informacje z dnia: 14 Czerwiec 2022: Informacje z dnia: 15 Czerwiec 2022: 16: Informacje z dnia: 17 Czerwiec 2022: 18: 19: Informacje z dnia: 20 Czerwiec 2022: Informacje z dnia: 21 Czerwiec 2022: Informacje z dnia: 22 Czerwiec 2022: Informacje z dnia: 23 Czerwiec 2022Zestawy danych (formularze) GUS obowiązujące w roku 2022 — sprawozdania bieżące w roku 2022 i roczne za 2021 rok (PDF; aplikacje off-line, terminarz udostępniania)Trwa uruchamianie aplikacjiMar 10, 2022Sprawozdanie ze sprzedaży usług związanych z obsługą działalności gospodarczej: 2020: 1.49.08: 1 raz w roku: raz w roku do 1 czerwca 2021 r., z danymi za rok 2020: 10.05.2021: 01.06.2021: C-01: Sprawozdanie o cenach producentów wyrobów i usług: 2021: 1.64.03: miesiącsprawozdanie o przychodach, kosztach i wynikach z działalności w górnictwie węgla kamiennego: Zestawy jednostki innej niż GUS: Ministerstwo Aktywów Państwowych: Szczegółowy format przekazywanych danych: G-09.6: sprawozdanie o zatrudnieniu, wydajności, płacach i przepracowanym czasie pracy w górnictwie węgla kamiennegoLista osób do kontaktu w sprawach merytorycznych dot..

Pomoc W sprawach technicznych związanych z obsługą Portalu Sprawozdawczego (trudności z aktywacją konta, logowaniem, odzyskiwanie loginów i haseł itp.) prosimy o kontakt:Dec 3, 2020STYCZEŃ 2022 Materiały informacyjne dotyczące procedury przekazywania przez urzędy gmin danych jednostkowych z Ewidencji Podatkowej Nieruchomości.

Statystyka związana z COVID-19..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt