Regulamin konkursu bezpieczne wakacje

Pobierz

Ilość nagród w Konkursie wynosi 5 sztuk.. Osoby nagrodzone zostaną poinformowanie o przyznaniu nagrody na adres e-mail wskazany w formularzuRegulamin konkursu "ezpieczne wakacje" I.. 3.bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa podczas wakacji.. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie Bezpieczne wakacje (dalej: Konkurs ).. Fundatorem nagród w Konkursie, z wyłączeniem nagród dodatkowych, o których mowa w § 4 ust.. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dębicy, zachęca do uczestnictwa w konkursie, który dotyczy bezpiecznego wypoczynku podczas letnich wakacji i uświadomi uczniom, że czas wolny od zajęć szkolnych można spędzić aktywnie i bezpiecznie.4 days agoRegulamin konkursu plastycznego "Moje wymarzone bezpieczne wakacje" Konkurs plastyczny "Moje wymarzone bezpieczne wakacje" organizowany jest przez Straż Miejską Miasta Krakowa, z siedzibą w Krakowie 31-416, przy ul.. Organizatorem konkursu jest Fundacja Bezpieczne Wakacje, z siedzibą w Szczecinie zwana dalej "Organizatorem".. Współorganizator: Jednostki samorządu terytorialnego 4.. Nagrody 1.. Organizatorem i fundatorem konkursu "Bezpieczne wakacje Rogatka", zwanym dalej "Konkursem", jest spółka cywilna pod nazwą Fabryka Komunikacji Społecznej z siedzibą w Warszawie, ul.Regulamin Konkursu "Bezpieczne wakacje z mBankiem" I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1..

Hasło konkursu: "Udane wakacje, to bezpieczne wakacje!"

Dobrego Pasterza 116 w okresie od 2 czerwca 2020 r. do 22 czerwca 2020 r. Cele konkursu:1 Regulamin Konkursu Bezpieczne wakacje (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1.. § 4 Prace plastyczne należywysłać lub dostarczyć w kopercie do siedziby Straży Miejskiej przy ul.Regulamin konkursu "Bezpieczne wakacje Rogatka" § 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.. Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży.. Zadaniem uczestników konkursu jest stworzenie pracy plastycznej dotyczącej szeroko pojętego bezpieczeństwa w okresie letnich wakacji.. Niniejszy Regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie.. Konkurs "Bezpieczne wakacje z mBankiem ", zwany dalej "Konkursem" organizowany jest przez: BRE Bank S.A. - mBank z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru3 days agoMay 4, 2022Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres e-mail: lub tel.. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie, o czym uczestnicy zostaną poinformowani w formie pisemnej.Apr 29, 2022REGULAMIN KONKURSU BEZPIECZNE WAKACJE 4. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul.I.Postanowienia ogólne § 1. pt. "Bezpieczne wakacje" ORGANIZATOR KONKURSU: Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa im..

Szczegóły konkursu i regulamin u pedagoga szkolnego.

Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród w Konkursie jest ORLEN Asfalt Sp.. Postanowienia ogólne § 1.. Niniejszy Regulamin okre śla zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie "Bezpieczne wakacje" (dalej: "Konkurs").. Organizatorem konkursu jest firma Święty Wojciech Dom Medialny sp.. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez żaden portal społecznościowy.. Wielkość utworu nie powinna przekroczyć 3 tysięcy znaków.1.. Organizatorem konkursu jest Fundacja Bezpieczne Wakacje, z siedzibą w Szczecinie zwana dalej "Organizatorem".. Okręgowy Inspektorat Pracy z siedzibą przy ul. Marcelińskiej 90 w Poznaniu, zwany dalej Organizatorem ogłasza Konkurs Plastyczny pt.: "BHP nie odpoczywa - bezpieczna praca w wakacje".. Organizator KonkursuOdpowiedź powinna znaleźć się w opowiadaniu lub bajce.. UCZESTNICY KONKURSU:I.. Złożona praca nie mogła być wcześniej zgłoszona w innym konkursie ani publikowana.. Prace konkursowe powinny poruszać tematykę jednego z wymienionych tematów: Bezpieczny pobyt w górach, nad morzem i w lesie,Sep 11, 2020May 4, 2022 z o.o. z siedzib ą w Płocku przy ul.REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO "BEZPIECZNE WAKACJE - BEZPIECZNI NA DRODZE" I. Adresaci konkursu Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku od 3 do 15 lat (mieszkańców Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz zamieszkałych na terenie Gminy Karczew)..

§ 2 Cele konkursu 2.REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO.

W sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzyga organizator.. Technika wykonywania prac§ 1 Postanowienia ogólne 1.. 3.Tematyka konkursu związana jest z bezpiecznym zachowaniem w każdej sytuacji, w której może się znaleźć młody człowiek w czasie letniego wypoczynku.. 3.May 12, 2022Regulamin konkursu plastycznego "BHP nie odpoczywa - bezpieczna praca w wakacje" § 1 Organizacja konkursu 1.. Nie mogą też zapomnieć, że jednym z bohaterów wakacyjnych przygód, powinien być Krokodylek Tirek.. Organizator: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Policach 3.. Henryka Sienkiewicza w Żytnie: P. Bożena Oberska, P. Dorota Zawalska.. § 3 Zadania uczestników konkursu: 1. wykonanie plakatu techniką dowolną na karcie A4 w tematyce konkursu - bezpieczne spędzanie czasu wolnego podczas wakacji.. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1. z o.o., wydawca miesięcznika "Mały Przewodnik Katolicki" z siedzibą w Poznaniu (61-245), ul. Chartowo 5, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem - dalej1.. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu plastycznego "Moje Bezpieczne Wakacje 2015", zwanego dalej "konkursem".. Nagrodami w konkursie są słuchawki bezprzewodowe marki Bang & Olufsen Beoplay H5.. Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród w Konkursie jest ORLEN Asfalt Sp.. Zachęcenie młodych ludzi do aktywnego i kreatywnego spędzania czasu wolnego rozwijania własnych pasji, umiejętności..

Wyłonienie prac, które najcelniej ukażą ideę konkursu.

Patronat nad konkursem sprawuje Państwowy Powiatowy Inspektor SanitarnyNiniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.. REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO W RAMACH AKCJI BEZPIECZNE WAKACJE 2021 1.. 6.May 5, 2022Tematyka konkursu dotyczy bezpiecznego zachowania podczas wakacji.. 6, jest Organizator.. Zwrócenie uwagi na problematykę bezpieczeństwa dzieci w trakcie wakacji, podkreślenie postaw i zachowań zapobiegającym nieszczęśliwym wypadkom dzieci na drodze, w trakcie wakacyjnych podróży i rodzinnych wyjazdów..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt