Kultura europy w xvii wieku notatka

Pobierz

Materiały dla nauczycieli.. W krajach protestanckich szczególnie ważne było malarstwo, a obrazy zamawiało tam mieszczaństwo.. Powstawały one w wielu miejscach takich jak kościoły, centralne punkty miast, cmentarze.. OŚWIECENIE Europa XVII - XVIII w. Prehistoria Prehistoria - prezentacja 2.. Kultura europejska w XVII wieku - powtórka, streszczenie z Bliżej Historii Kultura europejska w XVII wieku Epoką w dziejach sztuki i literatury, która nastąpiła po renesansie, był barok.. Słowniczek pojęć .. Wojny .Angielska wojna domowa - notatka minimum ; Temat 2. .. Th.Davenport) • 17 marca 1861 - zjednoczenie Włoch • 1861 - wybuch wojny .Apr 21, 2022Kultura średniowiecza dzieli się na 2 okresy: romański i gotycki.. Fenicja, Izrael, Persja Lekcja powtórzeniowa - Prehistoria i Starożytny Wschód1630-1635 - okres szwedzki, król Gustaw Adolf zajął Pomorze Zachodnie; w 1632 r. zajął Czechy i Bawarię, zwyciężył pod Breitenfelden i Lützen w 1632 r., gdzie zginął, ale bitwę przegrał dowódca Ligi, Albrecht Wallenstein.. Epoka ta trwała od ok. 1590 do ok. 1740 roku.WIEK XVII W EUROPIE BAROK-styl w sztukach plastycznych literaturze i muzyce który powstał we Włoszech w II poł.XVI w. Dominował w kulturze europejskiej do poł.XVIII W. Charakteryzowały go dynamizm przepych, bogat ornamentacja, gra światłocieni kontrasty efektów..

TAK NIE a) W wieku XVII i I pol.

I wojna swiatowa; 89% Rewolucja w Europie- czas trwania: od konca XVII w. do schylku XVIII w.. Wojny polsko-szwedzkie w pierwszej połowie XVII w.. Idee oświecenie do Rzeczpospolitej zaczynają docierać w latach trzydziestych XVIII wieku .Przejawami Oświecenia w Polsce są: założenie Collegium Nobilium, pierwszej opery, pierwszej biblioteki publicznej.. Zachód Europy podążając drogą gospodarki kapitalistycznej prężnie się rozwijał.. Barok rozwinął się w okresie reformacji, wojen religijnych i kontrreformacji, dlatego charakteryzował się różnorodnością podglądów i form kultury.CELE W JĘZYKU UCZNIA: Dowiesz się, co to była kultura narodowa i jakie były jego główne założenia.. Największy rozkwit Oświecenia nastąpił za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego .. - barroco - perła o nieregularnym kształcie, wł. barocco - dziwny, przesadny) rozwijał się pomiędzy 1590 rokiem, a 1740 jako styl panujący w sztuce i architekturze.. Powstanie Stanow Zjednoczonych Ameryki Polnocnej.Jednak w XVII wieku nastąpił nowy trend rozwoju: rozszerzyły związku z Europą Zachodnią, dlatego w naszym kraju wyciekły zagraniczne osiągnięcia..

Sytuacja polityczna w Europie w XVII wieku .

Absolutyzm we Francji: Absolutyzm we Francji - notatka ; Temat 4.. Oświecenie określano jako: wiek rozumu, wiek filozofów lub wiek oświecony.. Zmiany polityczne w Europie w XVII w. : Temat 5.. Albrecht .Kultura Europy w XVII w. to głównie barok, który w pełni rozwinął się w państwach katolickich.. Wyjaśnisz pojęcie - pozytywizm, praca u podstaw, praca organiczna, modernizm, kultura masowa.Prezentacja.. Katalog nazw .. Nazwa ta pochodzi od portugalskiego słowa barocco, którym określa się perłę o nieregularnym kształcie.. Notatki - poziom podstawowy KLASA I LO 1.. Kultura Europy w XVII w. to rozkwit literatury, teatru, muzyki.. W filozofii dominowały dwa nurty - empiryzm (wiedzę nabywa się poprzez zmysły) i racjonalizm (tylko rozum umożliwia .W biegiem czasu wykształciła się tzw. dla której charakterystyczne było połączenie kultury zachodniej, katolicyzmu i wpływów wschodnich.. W Polsce sztuka ta bardzo szybko się przyjęła i w krótkim czasie powstało wiele barokowych rzeźb.. Nowe środki na rzecz poprawy kluczowych kompetencji i umiejętności cyfrowych proponuje Komisja Europejska..

fizyki Newtona.Edukacja w każdym wieku.

Początki panowania Zygmunta III Wazy.. W okresie romańskim zaistniały znaczące zmiany zarówno w aspektach kultury i sztuki chrześcijańskiej.. Wojna trzydziestoletnia: Wojna trzydziestoletnia - notatka; Temat 3.. - okres francuski, do wojny po stronie Unii Ewangelickiej przystąpiła Francja.. W następstwie szczytu w Göteborgu Komisja Europejska .. Geneza wykształcenia się cywilizacji 3.. Oświeceni szukali nowego porządku, nawiązując się do nauk eksperymentalnych, m. in.. Nowe państwa w Europie Połącz w pary.Barok - (port.. Scharakteryzujesz warunki rozwoju kultury polskiej w poszczególnych zaborach.. Cywilizacja starożytnego Egiptu 5.. Wprowadzenie.KULTURA XIX WIEKU W EUROPIE Belle Epoque* Wiek XIX był wiekiem zwiększonego przyrostu naturalnego, wiekiem kapitalizmu, industrializacji, urbanizacji oraz postępu.. - Musimy dążyć do tego, aby systemy edukacyjne w całej Europie przynosiły korzyści wszystkim obywatelom - powiedział wiceprzewodniczący KE.. Rzeczpospolita w pierwszej połowie XVII w. , Bitwa pod Kircholmem, Bitwa pod Oliwą, Rzeczpospolita w drugiej połowie XVII w. Utrwalanie wiedzy - ćwiczenia.. najwybitniejsi ludzie w XVII wiekuAug 18, 2020Wszystkie notatki są zapisane w programie Acrobat Reader, w formacie PDF.. Cywilizacja starożytnej Mezopotamii 4.. · W I połowie XVII wieku rzeźba kamiennaKULTURA BAROKU W EUROPIE Caravaggio "Grajacy w karty" Forma architektoniczna wzorowana na budownictwie Bliskiego Wschodu stanowiąca wystający z lica elewacji fragment budynku poszerzający przylegające wnętrze, nadwieszony powyżej pierwszego piętra na wysokości jednej lub kilku ..

Wraz z ...Europa i swiat w XVIII wieku na Ucze.pl.

Klasa 6, Wojny Rzeczypospolitej ze Szwecją.. Architektura, sztuka i muzyka - prezentacja ;Historia kl. 5-6.. Szczególną wagę przywiązywano do rozumu, który jest jedyną drogą do poznania prawdy.. wg Badzinskak.. Wykształcone kręgi społeczeństwa stały się interesować świeckiej wiedzy, nauki, kultury i, w końcu, do europejskiego stylu życia.Przedstaw osiagniecia kultury Polskiej od XVI do XVIII w.Wiek XVI był okresem panowania w Rzeczypospolitej ostatnich przedstawicieli dynastii Jagiellonów, a jednocześnie czasem ekonomicznej, politycznej i. wskazać trwałe osiągnięcia kultury polskiej, stanowiące do dzisiaj przedmiot dumy narodowej, - dokonać oceny kultury polskiej XVI wieku,Liczba wyników dla zapytania 'klasa 6 kultura renesansu w europie historia': 10000+ Bolesław Chrobry i Zjazd w Gnieźnie.. 7 books to teach Juneteenth to K-5 .KULTURA POLSKIEGO OŚWIECENIA.. Polska .. Europa w XVII w. Chronologia wydarzeń ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt